English Nederlands

MVP-AWARD

Alert krijgt elk jaar veel aanvragen binnen van bijzondere en belangrijke projecten die worden opgezet door activisten over de hele wereld. Daarnaast zijn er ook projecten die niet bij ons worden aangevraagd maar waar het bestuur van Alert wel veel bewondering voor heeft. Deze groepen willen we graag extra aanmoedigen om door te gaan met hun acties en daarom loven we een paar keer per jaar de Most Valued Project (MVP) Award, ter waarde van 1000,- euro, aan hen uit. 

Hieronder lees je over een aantal van onze afgelopen MVP winnaars.

Wij Stoppen Steenkool (2019 – Nederland)

Op 25 april 2019 zijn veertig activisten van Wij Stoppen Steenkool de steenkolenfabriek in de Maasvlakte in Rotterdam binnengedrongen. Daar hebben zij een transportband die de kolen vervoert geblokkeerd. Het duurde minstens acht uur voor de politie om de activisten te evacueren. Met deze actie hebben ze zowel direct resultaat geleverd, als het maatschappelijk probleem van de vervuilende kolenindustrie aangekaart.

home-3

Geen kind aan de kant (2018 – Nederland)

Geen Kind aan de Kant zet zich in voor de situatie waarin een groep vluchtelingen kinderen in Nederland zich bevindt. Het gaat om de kinderen die wonen in vrijheid beperkende “gezinslocaties”. Zij wonen daar omdat hun eerste asielprocedure is afgewezen, of omdat ze door bijvoorbeeld nog lopende procedures niet uitgezet mogen worden. Hun lijden voltrekt zich in stilte en is onzichtbaar. Geen Kind aan de Kant zet zich in om hun ervaringen aan het licht te brengen. Veel mensen in Nederland weten niet dat deze vrijheidsbeperkende locaties bestaan, waar kinderen met hun ouders vaak in kleine kamers wonen voor jaren achtereen in permanente angst om opgepakt, opgesloten en uitgezet te worden naar een land dat zij niet kennen. Geen Kind aan de Kant zet zich daarom in voor een onvoorwaardelijk kinderpardon en het stoppen van politie-invallen, opsluiting in de gezinsgevangenis en uitzetting.

Geen kind aan de kant!

Stop a douchebag (2017 – Rusland)

“Stop a Douchebag Campaign” is een initiatief van een groep Russische jonge activisten die met veel lef verkeersregels willen afdwingen. Het komt vaak voor dat automobilisten in Rusland verkeersregels overtreden met gevaar voor mensen. Om deze reden zijn deze jongeren begonnen met aanhouden van deze automobilisten, om ze vervolgens te ‘beboetten’ door een grote stikker met ‘I am an asshole’ op hun auto te plakken. Dat klinkt misschien grappig, maar als je de filmpjes bekijkt, dan zie je dat ze het doen met gevaar voor eigen leven.

https://youtube.com/channel/UCQMs9pijXYAdqvkEMJyCM4g