English Nederlands

Welkom

Sinds 1991 neemt Alert een unieke en onafhankelijke positie in binnen de Nederlandse en internationale fondsenwereld. En daar zijn we trots op! 
Alert wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste bestuursleden, allemaal vrijwilligers en tussen de 18 en 32 jaar. Het feit dat Alert al zo’n twintig jaar succesvol bestuurd wordt door enthousiaste jongeren is hét beste voorbeeld van waar we voor staan en in geloven: jongeren willen en kunnen een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren, door het tonen van solidariteit en betrokkenheid.

Alert jongerenfonds is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Jongeren worden vaak niet serieus genomen of niet gezien als een serieuze gesprekspartner. Jongeren beslissen niet over de wereld waar zij nog het langst gebruik van zullen maken, hoewel ze dit wel willen. Alert wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert nationale en internationale jongereninitiatieven met kleine subsidies.

News

“It’s not about work – it’s about being human” Young sexworkers unite for their rights.

juli 23, 2020

Regional Alliance of Young Women Public Union  “Het gaat niet over werk – het gaat over mens zijn” Jonge sekswerkers verenigen zich voor hun rechten.  Afgelopen februari is er door de Regional Alliance of Young Women Public Union een sterk project uitgevoerd om sekswerkers in het noorden van Azerbaijan te ondersteunen in… Read More

Vacature: Algemeen bestuurder

april 5, 2020

Het Alert Fonds voor Jongeren zoekt versterking: Kom jij bij het bestuur als Algemeen bestuurder? Ben jij een enthousiaste activist, of heb je veel affiniteit met activisme in binnen- en buitenland? Ben je jonger dan 36 jaar en heb je zin om samen met ons Alert draaiende te houden… Read More

Alert en COVID-19

april 1, 2020

De COVID-19 pandemie verstoort het dagelijks leven en heeft ingrijpende consequenties in elke maatschappij. Wij blijven daarom projectaanvragen behandelen, maar neem bij je aanvraag de volgende punten in acht -> vragen je om bij je project en financieringsaanvraag de volgende punten in acht te nemen: Houd rekening met de gezondheidsmaatregelen… Read More